Dine meninger er viktige for oss!

Vi ønsker å høre dine erfaringer om det å være pårørende til en eldre person med hukommelsessvikt/demens. Hensikten med denne spørreskjemaundersøkelsen er å få en bedre forståelse av din situasjon slik at vi kan finne ut av hvordan pårørende, pasienter og helsetjenesten bedre kan jobbe sammen. Vi ønsker å ha med de som er pårørende til en person over 65 år som har symptomer på aldersrelatert hukommelsessvikt, mistenkt demens eller påvist demenssykdom. Med pårørende mener vi familie, venn, nabo eller lignende som hjelper personen på frivillig basis. Du får denne invitasjonen fordi dette kan være aktuelt for deg. Undersøkelsen er frivillig, og det tar ca. 15-20 minutter å svare.